Jaké jsou projevy trigger pointu?

Jaké jsou projevy trigger pointu?

Nejčastějším a nejtypičtějším projevem je bolest, jejíž charakter je shodný s bolestmi, které jsou vyvolány z jiných příčin. Avšak v 75 % je primární příčinou bolesti právě spoušťový bod.  Je to skutečně tak, tyto malé uzlíky vyskytující se ve vašich svalech, jsou zodpovědné za celou řadu obtíží. Když si uvědomíme, že 50 % tělesné hmotnosti tvoří svalová hmota, mnohé to vysvětlí. Bolest, kterou přiřadíme kloubům, vnitřním či smyslovým orgánům nebo zubům, může mít skutečnou příčinu ve svalovém uzlíku, který je ve svalech poblíž daného orgánu. Ale pozor! Trigger může být lokalizován i v místech vzdálených a bolest do daného místa pouze vyzařuje! Při podráždění trigger pointu totiž dochází k bolesti, která se šíří do specifické oblasti typické pro jednotlivý sval. Šíření nemá segmentální charakter.

 

 

Svalový triggerpoint

V minulosti dříve označován jako myofibrositis, myogelosa aj.
Rozlišujeme triggerpointy (Trp) v latentním stadiu - v tomto případě nejsou bolestivé, ani nepřenášejí bolest do jiných oblastí. Jsou pouze palpačně bolestivé.

Svalový Trp může však přejít do tzv. aktivního stavu. V tomto případě přenáší vzorce bolesti v klidu nebo při pohybu do vzdálených oblastí (často chybně zaměňováno za kořenové dráždění, přesně lze určit až po důkladném neurolog. vyšetření, příznaky jsou často podobné). Tyto vzorce jsou specifické pro každý sval. Projevuje se např. nejčastěji bolestí hlavy nebo zalehnutím ucha i pískáním v uchu-tinnitus, bolesti často vyzařují do  končetin. Trp ve svalstvu hrudní páteře a bránice mohou způsobit tzv.vegetativní projevy-např. problémy se zažíváním, časté říhání. Trp pánevního dna a ohybačů kyčel. kloubu menstruační poruchy aj.

Existují možnosti, jak lze aktivní Trp inaktivovat - v lékařské praxi nejčastěji např. obstřiky lokálním anestetikem (Procain, Lidocain, Mesocain).

Kromě toho existuje řada technik, jak lze Trp odstranit jiným způsobem. Důležité je zjištění příčiny vzniku Trp a snaha o odstranění příčin.

 

OŠETŘENÍ SPOUŠŤOVÝCH BODŮ

Spoušťové body (trigger points) se dají definovat jako velice bolestivá místahmatatelná jako tvrdé hrudky v napjatých svalech. To by samo o sobě nebylo nic nového - v tomto modelu je ale revoluční zjištění, že SpB mají schopnost vyvolávat přenesenou bolest v jiných částech těla. Například bolest ruky může vycházet ze SpB na šíjových svalech, píchání v bocích ze zad, bolesti kloubů pochází z jejich okolních svalů a nejtypičtější migrény mají samozřejmě původ ve svalech krčních.


Co přesně je spoušťový bod?

Funkcí svalů je pohyb - tedy zkracování a natahování se. To mají na svědomí mikrovlákna zvaná aktin a myozin, která do sebe zapadají, jako když propleteme prsty na rukou. Za normálního stavu po sobě volně kloužou, čímž umožňují zkracování a prodlužování svalu. Za určitých podmínek se tato schopnost naruší a vlákna zůstanou v sobě zaklesnutá. Část svalu tedy zůstane trvale stažená a zbytek se musí napnout více než je normální. To má spoustu následků - v místě spoušťového bodu se prakticky zastaví cirkulace krve. Bez ní zůstává místo neokysličené, hromadí se v něm odpadní látky, které časem mohou vytvořit výrůstky (hrudky vápníku) a samozřejmě způsobuje bolest.


Co je způsobuje?

Příčin vzniku je několik a většinou se doplňují. Někdy můžeme příčinu jasně určit - zranění, nehody, pády, apod., způsobují bolest, která někdy neodejde ani po zhojení rány nebo srůstu kosti. Utrpěl nejspíš totiž i sval, kterému už se pozornosti při léčbě nedostalo. Také jednorázové přetížení svalu, ať už neuváženým tréninkem, nebo nesení příliš těžkého nákupu v jedné ruce, je způsob, jak sval "odrovnat" do trvalého stažení. Ofouknutí po námaze bývá často poslední kapkou. K přetížení svalů může dojít nejen přílišnou aktivitou, ale stejně tak i dlouhým sezením, špatným držením těla, nevhodnou matrací, nadváhou apod. A nakonec, možná nejdůležitější faktor, je psychika. Tělo samotné má úžasnou schopnost regenerace, ale pokud mu to hlava nedovolí, tak nezmůže nic. A právě stresy, emoční vypětí, nedostatek "chuti do života" jsou schopné úplně utlumit přirozenou imunitu a regenerační procesy těla. Jen oblast šíje a krku je u spousty lidí natolik "postižená", i když žádné zranění neutrpěli, že je jasným důkazem, co všechno psychika a životní styl dokážou.


Přenesená bolest

Ošetření spoušťových bodůPřenesená bolest je hlavním symptomem spoušťových bodů. Mezi typické příklady patří migrény, bolesti dutin, čelistí, uší, krku, píchání v bocích při běhu, bolavé nohy, chodidla, atd. Ztuhlost a bolest v kloubech jako zápěstí, lokty, ramena, kolena a kyčle často nebývá nic jiného než přenesená bolest ze spoušťových bodů přiléhajících svalů. Proč se bolest přenáší, je těžko vysvětlitelné. Nejpravděpodobnější teorie je, že elektrické signály na nervové úrovni vzájemně ovlivňují, což má za následek zkreslenou nebo přenesenou představu o zdroji bolesti.


Terapeutické metody

Prakticky jakýkoli zásah ovlivní spoušťový bod, podle doktorů Janet Travella (mimo jiné osobní lékař prezidenta Kennedyho) a Davida Simonse, pokud je to fyzický zásah. Spoušťové body neodpovídají na pozitivní myšlení, meditaci, ani progresivní relaxaci. Ani fyzické metody nemusí uspět, pokud jsou aplikovány příliš zeširoka. Klasické protahování například není natolik specifické, aby nějak spolehlivě ovlivnilo spoušťové body. Pokud se protahování přehání, může stav ještě zhoršit. Aplikace tepla nebo chladu může dočasně ulevit od bolesti, ale neodstraní SpB. Stejně tak elektrická nebo magnetická stimulace může poskytnout jistou úlevu, ale SpB neodstraní. Různé druhy masáží jako akupresura, shiatsu, švédská masáž, apod., přes své jednoznačně pozitivní účinky, jsou také nedostatečně specifické, aby zaručily úspěch v odstranění SpB. Pro spolehlivý účinek se terapie musí zaměřit přímo na SpB.

Metod je několik. Mezi ně patří použití jehel. Buďto se používají suché, jako v akupunktuře, nebo s malou dávkou anestetika. V obou případech je ale nutná naprostá preciznost a zaměření na SpB, což se při běžné aplikaci obstřiku u doktora rozhodně neděje! Nejjednodušší a nejbezpečnější metoda je ale hloubková masáž, kterou může provádět terapeut nebo i člověk sám. Důležité je najít ten správný bod a nenechat se zmást místem, kde se bolest projevuje. Vyvíjí takový tlak, aby se bolestivost na stupnici 1-10 pohybovala kolem 7. Zpočátku to není moc příjemné, ale velmi brzy se dostavuje úleva.

Ošetření spoušťových bodů je zatím u nás téměř neznámá metoda, což je velká škoda vhledem k jejím možnostem.