MANIPULAČNÍ TERAPIE, MOBILIZACE

 

 

Publikováno: 29.10.2008

Při manipulační a mobilizační terapii se navrací hybnost periferních kloubů a páteře manuální technikou do správného postavení. Nejčasteji se používá u funkčních kloubních blokád, které jsou bolestivé, omezují pohyb a vedou ke svalových spasmů atd. Cílem ošetření je uvolnění pohybového segmentu, obnova vůle kloubů, ale i úprava svalového napětí a ošetření tzv. spouštěcích bodů.

 

Manipulační terapie a mobilizace jsou metodou reflexní terapie.  Terapie nachází své uplatnění u poruch funkce pohybového aparátu, ať už se jedná o blokádu periferních kloubů či blokádu v oblasti páteře.

Manipulační léčba není žádným „nováčkem“. Kořeny této velmi účinné terapie šahají již do prvního století př. n. l., kdy ji uplatňovali především lidoví léčitelé, kteří pomáhali navracet hybnost páteře a kloubů tak, že po zádech nemocných nechali šlapat malé děti.

Bolest páteře je vždy signálem, že něco není v pořádku a neměla by být podceňována. Příčinou bolestí mohou být totiž posunuté obratle. Toto může mít za následek častější záněty v oblasti hrtanu, průdušek, mohou způsobovat astma, dušnost, sexuální poruchy a problémy s vyprázdněním… Musíme tedy mít na zřeteli, že vše souvisí se vším a dívat se na lidské tělo jako celek. Věnujte tak pozornost následujícímu článku, možná se můžete obtíží, které Vás trápí již nějakou dobu, zbavit právě díky manipulační a mobilizační terapii.

Bolest zad a kloubů

Bolest je první známkou, že něco není v pořádku. Postoj k bolesti a jejímu léčení se liší v průběhu historie. Velký rozmach zaznamenala terapie bolestivých stavů ve druhé polovině 20. století, kdy došlo k řadě významných objevů. Byly vysloveny nové teorie přenosu bolesti (vrátková teorie), definována místa (tzv. receptory), které se uplatňují ve vnímání bolesti. Bolest vyžaduje komplexní terapii a mezioborový přístup.

Bolest můžeme léčit dvěma cestami:

  • klasicky (podáváním léků, obstřiky, operativně)

  • alternativně (akupunktura, akupresura, manuální terapie)

Manuální terapie v léčbě bolesti

Pohybový aparát je nejčastějším zdrojem bolesti a manuální terapie tak zasahuje do všech lékařských oborů. Do kategorie manuální terapie patří:

  • manipulace (manipulace měkkých tkání – protažení kůže i pojiva, postizometrická svalová relaxace)

  • reflexní terapie (masáž, fyzikální metody)

  • mobilizace (podpěry)

  • léčebná tělesná výchova

  • životospráva

  • chirurgie

Indikace

  • Omezená kloubní hybnost

  • Svalové spasmy (křečovitý stah svalu) působící bolest

Kontraindikace

Tato metoda v podstatě nemá kontraindikace. Příčiny neúspěchu, a tím poškození pacienta, jsou ze špatné indikace a nesprávné techniky provedení.

Princip manipulační terapie

Využívají se jemnější techniky předpětí (svalu, kloubu) do hranice tolerance. Pohyb je rychlý, vedený v požadovaném směru, v malém rozsahu a s malou silou. Tato fáze se nazývá mobilizace, dochází k uvedení do pohybu. Přispívá ke zmírnění blokády před následnou manipulací, může však blok zcela uvolnit. Princip spočívá v opakovaném pružení z krajní tolerované polohy do polohy neutrální s trvalým předpětím, ale bez nárazu! Účinnost lze zvýšit kombinací svalové facilitace (zesílení aktivity svalu) a inhibice (svalový útlum).

Jak toho docílit?

V tomto okamžiku terapeut vyžaduje Vaši spolupráci. Terapeut vede pohyb v daném směru a Vy vyvíjíte soustavný tlak ve směru opačném. Jedná se o tlak izometrický, kdy nedochází ke změně délky svalu, pouze ke zvyšování napětí. Po uvolnění tlaku vzniká relaxace (uvolnění), která umožní pohyb ve směru blokády. Metodu je nutné několikrát opakovat.

Výhody

Hlavní předností je zpětná vazba, kterou terapeutovi umožní jeho ruce provádějící manipulaci.

Kdo smí manipulační terapii provádět?

Jednodušší mobilizační techniky provádí vyškolený fyzioterapeut, některé však pouze speciálně proškolený lékař. Výsledkem je okamžitá úleva od bolesti. Dále se zlepší kloubní pohyblivost a upraví se svalové napětí.

Druhou indikací k manuální terapii (po horší kloubní pohyblivosti, která může být na základě blokády, vyhřezlé ploténky atd.) jsou svalové spasmy.

Co je to trigger point?

Trigger point je tzv. spoušťový bod. V podstatě jde o malý svalový uzlík, který se může vytvořit v kterémkoliv svalu na našem těle.

Jak trigger point vzniká?

Tento bod vzniká přetížením svalu jakéhokoliv původu (akutního nebo chronického), další vyvolávajícím faktorem může být nachlazení, přímý úraz, anebo chorobný proces probíhající v blízkosti svalu.

Jaké jsou projevy trigger pointu?

Nejčastějším a nejtypičtějším projevem je bolest, jejíž charakter je shodný s bolestmi, které jsou vyvolány z jiných příčin. Avšak v 75 % je primární příčinou bolesti právě spoušťový bod.  Je to skutečně tak, tyto malé uzlíky vyskytující se ve vašich svalech, jsou zodpovědné za celou řadu obtíží. Když si uvědomíme, že 50 % tělesné hmotnosti tvoří svalová hmota, mnohé to vysvětlí. Bolest, kterou přiřadíme kloubům, vnitřním či smyslovým orgánům nebo zubům, může mít skutečnou příčinu ve svalovém uzlíku, který je ve svalech poblíž daného orgánu. Ale pozor! Trigger může být lokalizován i v místech vzdálených a bolest do daného místa pouze vyzařuje! Při podráždění trigger pointu totiž dochází k bolesti, která se šíří do specifické oblasti typické pro jednotlivý sval. Šíření nemá segmentální charakter.

Jak odstranit trigger point?

Nechcete-li ihned navštívit rehabilitačního pracovníka, zkuste si svalový uzlík rozmasírovat sami, v teple domova. Co k tomu budete potřebovat? Trubičku z umělé hmoty, ale lepší variantou je využít Vaše prsty. Konečky prstů stlačujte svalový uzlík. Vždy po krátkou dobu, několik sekund, poté povolte a znovu opakujte. Stlačením dojde k omezení přísunu krve a tím kyslíku ke svalovému uzlíku a dochází k jeho odumření. Po povolení stlačení je daná oblast naopak více prokrvená a odumřelá svalová vlákna jsou tak „odplavena“. Pokud si budete uzlíky masírovat 3krát denně po dobu 2 – 3 dnů, Vaše bolest vyvolaná trigger pointem ustoupí!

Autoři: https://www.lekari-online.cz/ortopedie/zakroky/manipulacni-terapie-mobilizace