ÚČINKY MASÁŽE PODROBNĚJI

 

Dobře provedená masáž harmonizuje celek a může podstatně zlepšit zdravotní stav.

 

Nebojujeme izolovaně proti symptomu nebo nemoci, ale podporujeme a stabilizujeme

regenerační schopnosti a vitalitu, s jejíž pomocí dojde k samoregulaci všech ozdravných sil v člověku. Jednou z velkých předností masáže je ta skutečnost, že pomocí ruky se zprostředkovává jeden z nejdůležitějších léků dnešní doby, mezilidský dotek.

Důležitá je také práce z bolestí, bolestivá místa na těle pacienta mají obrovskou vypovídací hodnotu.

Tato místa mohou být jak na povrchu kůže, tak i v hlouběji uložených tkáních. Například na svalových úponech, kloubních pouzdrech a kostech. Mohou se vyskytovat na místech vzdálených od místa poruchy. Tyto okrsky kůže mohou vznikat na základě onemocnění vnitřních orgánů a samy se stávají dalším zdrojem bolestí.

 Masáž účinkuje na většinu částí lidského organismu. Nutno jmenovat v první řadě kůži i podkožní vazivo, dále svalstvo, nervy, srdce a cévy, dýchací aparát, klouby a šlachy, břišní orgány a některé žlázy.

Největší účinek má masáž na kůži, neboť tato zprostředkovává styk organismu s okolím a pokrývá prakticky celý povrch lidského těla. V kůži jsou umístěny jednak smyslové buňky – zakončení nervová, jsou zde potní a mazové žlázky, nachází se zde soustava vlásečnic. V kůži je velké množství krevních vlásečnic, které se někdy mohou zcela naplnit krví a být tak zásobárnou. Mluvíme proto o kožním srdci. Může se zde nahromadit až třicet procent krve. Dýchání kůží je nepatrné. Kůže působí jako první bariéra proti vniknutí choroboplodných zárodků do lidského organismu. Vznikají zde totiž různé fermenty, které rozkládají mikrobiální a jiné jedy. Kůží vylučujeme poměrně velké množství tekutiny – potu. Při těžké a namáhavé práci může člověk vypotit až dva tisíce mililitrů potu. Pokud není velká fyzická námaha, tak v průměru vypotí osm set mililitrů. Z toho je patrno, že kůže pomáhá vylučovat vodu a škodlivé látky ledvinám. Množství vyloučeného potu se zvýší při proudění vzduchu a nízké vlhkosti. Maz, který se tvoří v mazových žlázkách, pak chrání kůži před popraskáním, před vniknutím nákazy a před vodou. Z uvedeného je patrno, jak důležitý orgán je lidská kůže.

Masáží vyloučíme z mazových žlázek tuk, a tak kůži přirozeně namastíme. Množství vyloučeného potu se rovněž zvýší k hodnotám 1500 – 2000 ml za 24 hodin. Zlepší se prokrvení, vlásečnice se rozšíří, tím se v kůži nashromáždí větší množství krve. Zrychlí se cirkulace krevní, takže je lepší zásobení kyslíkem a životu potřebnými látkami. Zrychlí se rovněž odstraňování škodlivých zplodin. Masáží se zvýší teplota kůže až o 1,5 °C. Jemné tření působí uklidňujícím způsobem na nervová zakončení, silná masáž pak dráždí. Masírovaná kůže zarudne, oteplí se, stane se vláčnou, tažnou, pružnou a odolnou proti povětrnostním vlivům. Zvýšení kožní teploty má velký význam i na teplotu svalstva, neboť toto potřebuje ke svému výkonu určitou teplotu a překrvení. Proto v chladu, kdy dochází ke vzniku tzv. husí kůže, která nastává stažením svalů uložených v kůži při nízké teplotě, se organismus brání dalšímu výdeji tepla. Prakticky stejný účinek má masáž na podkožní vazivo.

Účinek masáže na šlachy a pochvy šlachové. Ve šlachách a jejich pochvách se hromadí škodlivé zplodiny, tuk a voda. Tyto se zde hromadí hlavně při nečinnosti, anebo při velké námaze. Tak vznikají záněty šlachových pochev, ohybačů prstů například u sportovců. Zánět se projevuje zduřením, velkou místní bolestivostí a omezením pohyblivosti.

Účinek masáže na klouby. Tak jako v pochvách šlachových, i v kloubech se hromadí škodlivé látky. Mezi tyto škodlivé zplodiny počítáme kysličník uhličitý, kyselinu mléčnou, máselnou a kreatinin. Kysličník uhličitý vzniká spalováním tuků a kreatinin při metabolismu bílkovin. Při nečinnosti se tyto látky hromadí v okolí kloubů a způsobují bolest při pohybu. Jelikož masáží zvyšujeme prokrvení příslušné oblasti, a tím příjem čerstvé okysličené krve, dojde k rychlému vyplavení škodlivých látek. Z uvedeného je patrno, že při nedostatku pohybu dochází k poškození kloubů. Dochází pak k vychudnutí svalstva, zmenšuje se rozsah kloubních pohybů, zvýšenou vahou pak málo odolné klouby trpí a později se objevují deformační opotřebení kloubů. Okolí kloubu je pak prosáklé nadměrným množstvím tekutiny, svalstvo je chudé. V kloubním pouzdře jsou nahromaděny škodlivé látky, toto se později svrašťuje, dochází k opotřebení kloubní chrupavky a ke vzniku kloubních výrůstků. Později dochází k zmenšení kloubní štěrbiny, takže se zmenšuje rozsah pohybu. Nitroblána kloubní reaguje na tyto změny zvýšením vylučování kloubní tekutiny, takže kloub je pak celý zduřelý.  Takto postižený kloub je bolestivý a není schopen větší námahy. Masáží se zrychlí krevní oběh, vyloučí se škodlivé zplodiny, zlepší se prokrvení i svalstva a přilehlé oblasti, zvětší se pohyb, odstraní se z větší části i bolest. Masáž kloubu vždy začínáme nad ním a pak přecházíme zpět.

Účinek masáže na svalstvo kosterní. Při masáži se zlepšuje jejich prokrvení a odstranění škodlivých látek. Při přechodu šlach na svaly, což jsou místa velmi špatně prokrvená, se často objevují bolestivé zatvrdliny, tzv. myogelosy. Odstraňujeme je hrubou masáží. Bolestivé zatvrdliny snižují výkonnost svalstva, a proto jejich odstranění přináší úlevu a zlepšení výkonu.  

Účinek masáže na krevní oběh a mízní aparáty. Masáží se nepřímo ulehčí srdeční práce, prohloubí se stahy srdeční a zpomalí se jeho činnost, takže klesá počet tepů za minutu, z toho plyne, že se zrychluje masáží tepenný oběh.  Masáží rychleji přivádíme krev z periférie k srdci, proto směr masážních hmatů je vždy z periférie k centru. Stejně jako na krevní oběh působí masáž i na mízní systém.  Mízou se odvádí odpadové látky, mikrobiální jedy a různé chorobné výpodky. Mízní cesty začínají na periférii a vlévají se do velké mízní cévy k hrudníku. Tato ústní do levé krční žíly.

Účinek masáží na zažívací trakt. Projevuje se zvýšeným vylučováním kyseliny solné, žaludeční sliznicí, zvýšeným vylučováním žluči. Žluč se tvoří v játrech a je pak odváděna do žlučového měchýře a odtud pak do dvanácterníku. Masáží jaterní krajiny pak dochází ke zvýšenému vylučování. Masáží břicha se také zrychluje peristaltika střev.

Účinek na vylučovací systém. Celkovou masáží se zvýší množství moče z 1500 ml až na 2400 ml za 24 hodin. Toto zvýšení se projevuje za několik hodin a trvá asi 3 až 4 dny. Odstraňujeme tak z organismu přebytečnou vodu. Tato ztráta se projeví úbytkem na váze. Jestliže však doplníme ztracenou tekutinu okamžitě, úbytek na váze nenastane. Masáží se zvýší celková zdatnost až o 30%.

 

Dej mi dnes znamení, že si věnoval pozornost jakýmkoliv věcem, které jsem vytvořil a přines je způsobem, který nebudu očekávat, abych byl překvapen svou schopností jak umím prožívat tyto věci a udělej to tak, abych nepochyboval, že přicházejí od tebe.