Bolest je....

Bolest je psychický stav či pocit, většinou spojené s aktuální nebo potenciální poškození tkání živých organismů. Nejlépe výsledky od škodlivých účinků na těle, což ohrožuje jeho existenci nebo celistvost, či jako příznak poruchy normálního průběhu fyziologických procesů, ale může mít i čistě psychické příčiny. Má velký význam pro ochranu organismu před poškozením, neboť upozorňuje, že k takovému poškození dochází nebo brzy dojde, je podnětem k obraně reakce zaměřené na odstranění vnějších nebo vnitřních podnětů, které byly vzneseny.