Masér Brno - čísla diagnoz

 

 

Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
M 20-25
Q 65-68
Q 71-74
Q 76-79
Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátu
S 00-99
T 00-14
Dle zákl.
Dg.
Stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci rehabilitační příprava před plánovanými operacemi
M 40-41 Skoliózy, kyfoskoliózy, kyfózy, hyperlordózy, vadné držení těla
M 42-43 Morbus Scheuermann, dorzopatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	
M000 Stafylokoková artritida a polyartritida
M001 Pneumokoková artritida a polyartritida
M002 Jiná streptokoková artritida a polyartritida
M008 Artritis a polyartritis způsobená jinými určenými bakteriálními agens
M009 Pyogenní artritida, NS
M010 Meningokoková artritida (A39.8+)
M011 Tuberkulózní artritida (A18.0+)
M012 Artritis při Lymeské nemoci (A69.2+)
M013 Artritis při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde
M014 Zarděnková artritida (B06.8+)
M015 Artritis při jiných virových nemocech zařazených jinde
M016 Artritis při mykózách (B35-B49+)
M018 Artritis při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M020 Atropatie následující střevní bypass
M021 Postdysenterická artropatie
M022 Poimunizační artropatie
M023 Reiterova nemoc
M028 Jiná reakční artropatie
M029 Reakční artropatie, NS
M030 Postmeningokoková artritida (A39.8+)
M031 Postinfekční artropatie při syfilis
M032 Jiné postinfekční artropatie při nemocech zařazených jinde
M036 Reakční artropatie při jiných nemocech zařazených jinde
M050 Feltyho syndrom
M051 Revmatická plicní nemoc (J99.0*)
M052 Revmatická vaskulitida
M053 Revmatická artritida s postižením jiných orgánů a soustav
M058 Jiná seropozitivní revmatická artritida
M059 Seropozitivní revmatická artritida, NS
M060 Seronegativní revmatická artritida
M061 Stillova nemoc začínající v dospělosti
M062 Revmatická bursitida
M063 Revmatické uzlíky
M064 Zánětlivá polyartropatie
M068 Jiná určená revmatická artritida
M069 Revmatická artritida, NS
M070 Distální interfalangeální psoriatická artropatie (L40.5+)
M071 Arthritis znetvořující - mutilans (L40.5+)
M072 Psoriatická spondylitida (L40.5+)
M073 Jiné psoriatické artropatie (L40.5+)
M074 Artropatie při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)
M075 Artropatie při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M076 Jiné enteropatické artropatie
M080 Juvenilní revmatická artritida
M081 Juvenilní ankylozující spondylitida
M082 Juvenilní artritida se systémovým začátkem [Still]
M083 Juvenilní polyartritida (seronegativní)
M084 Pauciartikulární juvenilní artritida
M088 Jiná juvenilní artritida
M089 Juvenilní artritida, NS
M090 Juvenilní artritida při psoriáze (L40.5+)
M091 Juvenilní artritida při Crohnově nemoci [regionální enteritidě] (K50.-+)
M092 Juvenilní artritida při ulcerózní kolitidě (K51.-+)
M098 Juvenilní artritida při jiných nemocech zařazených jinde
M100 Idiopatická dna
M101 Dna působená olovem
M102 Dna způsobená léčivy
M103 Dna způsobená poškozením ledvinných funkcí
M104 Jiná sekundární dna
M109 Dna, NS
M110 Nemoc ukládání hydroxyapatitu
M111 Rodinná chondrokalcinóza
M112 Jiná chondrokalcinóza
M118 Jiné určené krystalové artropatie
M119 Krystalová artropatie, NS
M120 Chronická postrevmatická artropatie [Jaccoudova]
M121 Kaschinova-Beckova nemoc
M122 Villonodulární synovitida (pigmentovaná)
M123 Návratný - palindromický revmatismus
M124 Občasná - intermitentní - hydrarthróza
M125 Úrazová artropatie
M128 Jiné určené artropatie nezařazené jinde
M130 Polyartritis, NS
M131 Monoartritis nezařazená jinde
M138 Jiná určená artritida
M139 Artritis, NS
M140 Dnová artropatie způsobená vadami enzymů a jinými dědičnými poruchami
M141 Krystalová artropatie při jiných onemocněních přeměny látek zařazených jinde
M142 Diabetická artropatie (E10-E14+ se společnou charakteristikou .6 na čtvrtém místě)
M143 Lipoidní dermatoartritida (E78.8+)
M144 Artropatie při amyloidóze (E85.-+)
M145 Artropatie při jiných nemocech endokrinních, výživy a přeměny látek
M146 Neuropatická artropatie
M148 Artropatie při jiných určených nemocech zařazených jinde
M150 Primární generalizovaná (osteo)artróza
M151 Heberdenovy uzly (s artropatií)
M152 Bouchardovy uzly (s artropatií)
M153 Sekundární mnohočetná artróza
M154 Erozivní (osteo)artróza
M158 Jiná polyartróza
M159 Polyartróza, NS
M160 Primární koxartróza, oboustranná
M161 Jiná primární koxartróza
M162 Koxartróza jako výsledek dysplazie, oboustranná
M163 Jiná dysplastická koxartróza
M164 Poúrazová koxartróza, oboustranná
M165 Jiná poúrazová koxartróza
M166 Jiná sekundární koxartróza, oboustranná
M167 Jiná sekundární koxartróza
M169 Koxartróza, NS
M170 Primární gonartróza, oboustranná
M171 Jiná primární gonartróza
M172 Poúrazová gonartróza, oboustranná
M173 Jiná poúrazová gonartróza
M174 Sekundární gonartróza, oboustranná
M175 Jiná sekundární gonartróza
M179 Gonartróza, NS
M180 Primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M181 Jiná primární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M182 Poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M183 Jiná poúrazová artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M184 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu, oboustranná
M185 Jiná sekundární artróza prvního karpometakarpálního kloubu
M189 Artróza prvního karpometakarpálního kloubu, NS
M190 Primární artróza jiných kloubů
M191 Poúrazová artróza jiných kloubů
M192 Sekundární artróza jiných kloubů
M198 Jiná určená artróza
M199 Artróza, NS
M200 Deformita prstu(-ů) ruky(-ou)
M201 Hallux valgus  - vbočený palec nohy - (získaný)
M202 Hallux rigidus - ztuhlý palec nohy
M203 Jiné deformity palce nohy (získané)
M204 Jiný kladívkový prst(-y) nohy (získaný)
M205 Jiné deformity prstu(-ů) nohy (získané)
M206 Získaná deformita prstu(-ů) nohy, NS
M210 Valgózní deformita, nezařazená jinde
M211 Varozní deformita, nezařazená jinde
M212 Flekční deformity
M213 Pokles zápěstí nebo nohy (získaný)
M214 Plochá noha [pes planus] (získaná)
M215 Získaná drápovitá, kyjovitá ruka, drápovitá a kososvislá noha (pes equinovarus)
M216 Jiné získané deformity kotníku a nohy pod ním
M217 Nestejná délka končetiny (získaná)
M218 Jiné určené získané deformity končetin
M219 Získaná deformita končetiny, NS
M220 Recidivující dislokace čéšky
M221 Recidivující subluxace čéšky
M222 Patelofemorální poruchy
M223 Jiné poruchy čéšky
M224 Chondromalacie čéšky
M228 Jiná onemocnění čéšky
M229 Onemocnění čéšky, NS
M230 Cystický meniskus
M231 (Vrozený) diskoidní meniskus
M232 Porucha menisku způsobená starým odtržením nebo poraněním
M233 Jiné poruchy menisku
M234 Volné těleso v koleně
M235 Chronická nestabilita kolena
M236 Jiné spontánní roztržení vazu(-ů) kolena
M238 Jiné vnitřní poruchy kolenního kloubu
M239 Vnitřní poruchy kolenního kloubu, NS
M240 Volné těleso v kloubu
M241 Jiná onemocnění chrupavky kloubní
M242 Poruchy vazů
M243 Patologická dislokace a subluxace kloubu, nezařazená jinde
M244 Opakovaná dislokace a subluxace
M245 Kontraktura kloubu
M246 Ankylóza kloubu
M247 Protruze jamky kloubní
M248 Jiné určené poruchy kloubu, nezařazené jinde
M249 Porucha kloubu, NS
M250 Hemartros
M251 Píštěl kloubu
M252 Volný kloub
M253 Jiná nestabilita kloubu
M254 Výpotek v kloubu
M255 Bolest v kloubu
M256 Ztuhlost kloubu, nezařazená jinde
M257 Osteofyty
M258 Jiné určené poruchy kloubu
M259 Porucha kloubu, NS
M300 Polyarteritis nodosa
M301 Polyarteritis s postižením plic [Churgova-Straussova]
M302 Juvenilní polyarteritida
M303 Mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiův]
M308 Jiné stavy příbuzné polyarteritis nodosa
M310 Hypersensitivní angiitida
M311 Trombotická mikroangiopatie
M312 Letální granulom střední čáry
M313 Wegenerova granulomatóza
M314 Syndrom aortálního oblouku [Takayasův]
M315 Gigantocelulární arteritida s revmatickou polymyalgií
M316 Jiná gigantocelulární arteritida
M318 Jiné určené nekrotizující vaskulopatie
M319 Nekrotizující vaskulopatie, NS
M320 Systémový lupus erytematosus způsobený léčivy
M321 Systémový lupus erytematosus s postižením orgánů a systémů
M328 Jiné formy systémového lupus erytematosus
M329 Systémový lupus erytematosus, NS
M330 Juvenilní dermatomyositida
M331 Jiná dermatomyositida
M332 Polymyositis
M339 Dermatopolymyositis, NS
M340 Progresivní systémová skleróza
M341 CR(E)ST syndrom
M342 Systémová skleróza způsobená léčivy a chemikáliemi
M348 Jiné formy systémové sklerózy
M349 Systémová skleróza, NS
M350 [Sjögrenův] "suchý" syndrom
M351 Jiné přesahující syndromy
M352 Behcetova nemoc
M353 Revmatická polymyalgie
M354 Difúzní (eosinofilní) fasciitida
M355 Multifokální fibroskleróza
M356 Recidivující panikulitida [Weberova-Christianova]
M357 Syndrom hypermobility
M358 Jiné specifické systémové postižení pojivové tkáně
M359 Systémová postižení pojivové tkáně, NS
M360 Dermato(poly)myositis při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)
M361 Artropatie při novotvarech zařazených jinde (C00-D48+)
M362 Artropatie hemofilická (D66-D68+)
M363 Artropatie při jiných krevních onemocněních zařazených jinde (D50-D76+)
M364 Artropatie při hypersensitivních reakcích zařazených jinde
M368 Systémové postižení pojivové tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M400 Posturální - postojová - kyfóza
M401 Jiná sekundární kyfóza
M402 Jiná a neurčená kyfóza
M403 Syndrom plochých zad
M404 Jiná lordóza
M405 Lordóza, NS
M410 Dětská idiopatická skolióza
M411 Juvenilní idiopatická skolióza
M412 Jiná idiopatická skolióza
M413 Thorakogenní skolióza
M414 Nervově svalová skolióza
M415 Jiná druhotná skolióza
M418 Jiné formy skoliózy
M419 Skolióza, NS
M420 Juvenilní osteochondróza páteře
M421 Osteochondróza páteře dospělých
M429 Osteochondróza páteře, NS
M430 Spondylolýza
M431 Spondylolistéza
M432 Jiná fúze páteře
M433 Recidivující atlantoaxiální subluxace s myelopatií
M434 Jiná recidivující atlantoaxiální subluxace
M435 Jiná recidivující subluxace obratle
M436 Tortikolis
M438 Jiné určené deformující dorzopatie
M439 Deformující dorzopatie, NS
M45  Ankylozující spondylitida
M460 Spinální entézopatie
M461 Zánět kosti křížové a kyčelní - sacroilitis - nezařazený jinde
M462 Osteomyelitis obratle
M463 Infekce meziobratlové ploténky (hnisavá)
M464 Discitis - zánět meziobratlové ploténky, NS
M465 Jiné infekční spondylopatie
M468 Jiné určené zánětlivé spondylopatie
M469 Zánětlivá spondylopatie, NS
M470 Syndrom komprese přední spinální a vertebrální arterie (G99.2*)
M471 Jiná spondylóza s myelopatií
M472 Jiná spondylóza s radikulopatií
M478 Jiná spondylóza
M479 Spondylóza, NS
M480 Zúžení páteře
M481 Ankylozující hyperostóza [Forestierova]
M482 Kissingova páteř
M483 Úrazová spondylopatie
M484 Zlomenina obratle z únavy
M485 Zhroucení obratle, nezařazené jinde
M488 Jiné určené spondylopatie
M489 Spondylopatie, NS
M490 Tuberkulóza páteře (A18.0+)
M491 Brucellózní spondylitida (A23.-+)
M492 Spondylitis způsobená enterobakteriemi (A01-A04+)
M493 Spondylopatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech zařazených jinde
M494 Neuropatická spondylopatie
M495 Zhroucení obratle při nemocech zařazených jinde
M498 Spondylopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M500 Onemocnění krční meziobratlové ploténky s myelopatií (G99.2*)
M501 Onemocnění krční meziobratlové ploténky s radikulopatií
M502 Jiný výhřez (posun) krční meziobratlové ploténky
M503 Jiná degenerace krční meziobratlové ploténky
M508 Jiná onemocnění krční meziobratlové ploténky
M509 Onemocnění krční meziobratlové ploténky, NS
M510 Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s myelopatií (G99.2*)
M511 Onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének s radikulopatií
M512 Jiný určený výhřez (posun) meziobratlové ploténky
M513 Jiná určená degenerace meziobratlové ploténky
M514 Schmorlovy uzly
M518 Jiná určená onemocnění meziobratlových plotének
M519 Onemocnění meziobratlové ploténky, NS
M530 Cervikokraniální syndrom
M531 Cervikobrachiální syndrom
M532 Instability páteře
M533 Sakrokokcygeální onemocnění nezařazená jinde
M538 Jiné určené dorzopatie
M539 Dorzopatie, NS
M540 Panikulitis postihující krajiny krku a zad
M541 Radikulopatie
M542 Cervikalgie
M543 Ischias
M544 Lumbago s ischiasem
M545 Bolesti dolní části zad
M546 Bolest v hrudní páteři
M548 Jiná dorzalgie
M549 Dorzalgie, NS
M600 Infekční myositida
M601 Intersticiální myositis
M602 Granulom z cizího tělesa měkké tkáně, nezařazený jinde
M608 Jiná myositida
M609 Myositis, NS
M610 Myositis ossificans traumatica
M611 Myositis ossificans progressiva
M612 Paralytická kalcifikace a osifikace svalu
M613 Kalcifikace a osifikace svalů spojená s popáleninami
M614 Jiná kalcifikace svalu
M615 Jiná osifikace svalu
M619 Kalcifikace a osifikace svalu, NS
M620 Rozštěp svalu
M621 Jiná ruptura (roztržení) svalu (neúrazové)
M622 Ischemický infarkt svalu
M623 Syndrom nehybnosti (paraplegický)
M624 Kontraktura svalu
M625 Ochablost a atrofie svalu, nezařazená jinde
M626 Svalová křeč
M628 Jiná určená onemocnění svalu
M629 Onemocnění svalu, NS
M630 Myositis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
M631 Myositis při protozoárních a parazitárních infekcích zařazených jinde
M632 Myositis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M633 Myositis při sarkoidóze (D86.8+)
M638 Jiná onemocnění svalů při nemocech zařazených jinde
M650 Absces šlachové pochvy
M651 Jiná infekční (tendo)synovitis
M652 Kalcifikující zánět šlachy - tendinitis
M653 Skákavý prst (trigger finger)
M654 Tendosynovitis v oblasti bodcovitého výběžku kosti vřetenní [de Quervainova]
M658 Jiná synovitis a tendosynovitis
M659 Synovitis a tendosynovitis, NS
M660 Ruptura popliteální cysty
M661 Ruptura synoviální blány
M662 Samovolná ruptura šlach extenzorů
M663 Samovolná ruptura šlach flexorů
M664 Samovolná ruptura jiných šlach
M665 Samovolná ruptura neurčené šlachy
M670 Zkrácení Achillovy šlachy (získané)
M671 Jiná kontraktura šlachy (pochvy šlachové)
M672 Hypertrofie synoviální blány, nezařazená jinde
M673 Přechodná synovitida
M674 Ganglion
M678 Jiná určená onemocnění synoviální blány a šlachy
M679 Onemocnění synoviální blány a šlachy, NS
M680 Synovitis a tendosynovitis při bakteriálních nemocech zařazených jinde
M688 Jiná onemocnění synoviální blány a šlachy při nemocech zařazených jinde
M700 Chronická krepitující synovitis ruky a zápěstí
M701 Bursitis ruky
M702 Bursitis olekranu
M703 Jiná bursitida lokte
M704 Prepatelární bursitida
M705 Jiná bursitida kolena
M706 Trochanterická bursitida
M707 Jiná bursitida kyčle
M708 Jiná onemocnění měkké tkáně spojená s funkcí, namožením a zatížením
M709 Neurčené onemocnění měkké tkáně spojené s funkcí, namožením a zatížením
M710 Absces burzy
M711 Jiná infekční bursitida
M712 Synoviální cysta popliteálního prostoru [Bakerova]
M713 Jiná cysta burzy
M714 Vápenaté uloženiny - kalciová deposita - v burze
M715 Jiná bursitis nezařazená jinde
M718 Jiné určené bursopatie
M719 Bursopatie, NS
M720 Fibromatóza palmární fascie (Dupuytrenova)
M721 Polštářkové klouby
M722 Fibromatóza plantární fascie
M723 Fasciitis nodularis
M724 Fibromatóza pseudosarkomatóza
M725 Fasciitis nezařazená jinde
M728 Jiná fibroblastická onemocnění
M729 Fibroblastické onemocnění, NS
M730 Gonokoková bursitida (A54.4+)
M731 Syfilitická bursitida (A52.7+)
M738 Jiná onemocnění měkké tkáně při jiných nemocech zařazených jinde
M750 Adhesivní capsulitis - zánět pouzdra - ramenního kloubu
M751 Syndrom manžety rotátoru
M752 Tendinitis bicipitalis
M753 Kalcifikující tendinitida ramene
M754 Syndrom naraženého ramene
M755 Bursitis ramene
M758 Jiná poškození ramene
M759 Poškození ramene, NS
M760 Tendinitis glutealis
M761 Tendinitis psoatica
M762 Ostruha hřebene kosti kyčelní
M763 Syndrom iliotibiálního pruhu
M764 Tibiální kolaterální bursitida [Pellegriniova-Stiedaova]
M765 Tendinitis patellaris
M766 Tendinitis Achillovy šlachy
M767 Tendinitis peronealis
M768 Jiné entézopatie dolní končetiny, mimo nohu (pod kotníkem)
M769 Entézopatie dolní končetiny, NS
M770 Epikondylitis medialis
M771 Epikondylitis lateralis
M772 Periarteritis zápěstí
M773 Ostruha patní kosti
M774 Metatarsalgie
M775 Jiné entézopatie nohy
M778 Jiné entézopatie nezařazené jinde
M779 Entézopatie, NS
M790 Revmatismus, NS
M791 Myalgie
M792 Neuralgie a neuritis, NS
M793 Paniculitis, NS
M794 Hypertrofie (infrapatelárního) tukového polštáře
M795 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni
M796 Bolest v končetině
M798 Jiná určená onemocnění měkké tkáně
M799 Onemocnění měkké tkáně, NS
M800 Postmenopauzální osteoporóza s patologickou frakturou
M801 Postovarektomická osteoporóza s patologickou frakturou
M802 Osteoporóza z nečinnosti s patologickou frakturou
M803 Pooperační malabsorbční osteoporóza s patologickou frakturou
M804 Osteoporóza způsobená léčivy s patologickou frakturou
M805 Idiopatická osteoporóza s patologickou frakturou
M808 Jiná osteoporóza s patologickou frakturou
M809 Neurčená osteoporóza s patologickou frakturou
M810 Postmenopauzální osteoporóza
M811 Postovarektomická osteoporóza
M812 Osteoporóza z nečinnosti
M813 Pooperační malabsorbční osteoporóza
M814 Osteoporóza způsobená léčivy
M815 Idiopatická osteoporóza
M816 Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
M818 Jiná osteoporóza
M819 Osteoporóza, NS
M820 Osteoporóza při mnohočetné myelomatóze (C90.0+)
M821 Osteoporóza při endokrinních poruchách (E00-E34+)
M828 Osteoporóza při jiných nemocech zařazených jinde
M830 Osteomalacie v šestinedělí
M831 Stařecká osteomalacie
M832 Osteomalacie dospělých způsobená malabsorbcí
M833 Osteomalacie dospělých způsobená podvýživou
M834 Hliníková kostní nemoc
M835 Jiná osteomalacie u dospělých způsobená léčivy
M838 Jiná osteomalacie dospělých
M839 Osteomalacie dospělých, NS
M840 Špatné spojení (kostí) po fraktuře
M841 Nespojení (kostí) po fraktuře [pseudoarthrosis - pakloub]
M842 Prodloužené spojování (kostí) po fraktuře
M843 Fraktura z námahy, nezařazená jinde
M844 Patologická fraktura, nezařazená jinde
M848 Jiné poruchy kontinuity kosti
M849 Poruchy kontinuity kosti, NS
M850 Fibrózní dysplazie (jedné kosti)
M851 Kostní fluoróza
M852 Hyperostóza lebky
M853 Osteitis condensans
M854 Solitární kostní cysta
M855 Aneurysmatická kostní cysta
M856 Jiná cysta kosti
M858 Jiné určené poruchy hustoty a struktury kosti
M859 Porucha hustoty a struktury kosti, NS
M860 Akutní hematogenní osteomyelitida
M861 Jiná akutní osteomyelitida
M862 Subakutní osteomyelitida
M863 Chronická multifokální osteomyelitida
M864 Chronická osteomyelitida s odtokovou píštělí
M865 Jiná chronická hematogenní osteomyelitida
M866 Jiná chronická osteomyelitida
M868 Jiná osteomyelitida
M869 Osteomyelitis, NS
M870 Idiopatická aseptická nekróza kosti
M871 Osteonekróza způsobená léčivy
M872 Osteonekróza způsobená předcházejícím úrazem
M873 Jiná sekundární osteonekróza
M878 Jiná osteonekróza
M879 Osteonekróza, NS
M880 Pagetova nemoc lebky
M888 Pagetova nemoc jiných kostí
M889 Pagetova nemoc kosti, NS
M890 Algoneurodystrofie
M891 Uzávěr epifýzy [zadržení epifyzeálního růstu]
M892 Jiné nemoci vývoje a růstu kostí
M893 Hypertrofie kosti
M894 Jiná hypertrofická osteoartropatie
M895 Osteolýza
M896 Osteopatie po poliomyelitidě
M898 Jiná určená onemocnění kosti
M899 Onemocnění kosti, NS
M900 Tuberkulóza kosti (A18.0+)
M901 Periostitis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M902 Osteopatie při jiných infekčních nemocech zařazených jinde
M903 Osteonekróza při kesonové nemoci (T70.3+)
M904 Osteonekróza způsobená hemoglobinopatií (D50-D64+)
M905 Osteonekróza při jiných nemocech zařazených jinde
M906 Osteitis deformans při novotvaru (C00-D48+)
M907 Fraktura kosti při novotvaru (C00-D48+)
M908 Osteopatie při jiných nemocech zařazených jinde
M910 Juvenilní osteochondróza pánve
M911 Juvenilní osteochondróza hlavice kosti stehenní [Leggova-Calvéova-Perthesova]
M912 Coxa plana
M913 Pseudokoxalgie
M918 Jiná juvenilní osteochondróza kyčle a pánve
M919 Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve, NS
M920 Juvenilní osteochondróza - humeru - pažní kosti
M921 Juvenilní chondróza kosti vřetenní - radia a kosti loketní - ulny
M922 Juvenilní osteochondróza ruky
M923 Jiná juvenilní osteochondróza horní končetiny
M924 Juvenilní osteochondróza čéšky
M925 Juvenilní osteochondróza - kosti holenní - tibie a kosti lýtkové - fibuly
M926 Juvenilní osteochondróza tarzu
M927 Juvenilní osteochondróza metatarzálních kostí
M928 Jiná určená osteochondróza
M929 Juvenilní osteochondróza, NS
M930 Skluz horní epifýzy stehenní kosti (neúrazový)
M931 Kienböckova nemoc dospělých
M932 Osteochondritis dissecans
M938 Jiné určené osteochondropatie
M939 Osteochondropatie, NS
M940 Syndrom chondrokostálního spojení [Tietzeův]
M941 Recidivující polychondritida
M942 Chondromalacie
M943 Chondrolýza
M948 Jiná určená onemocnění chrupavky
M949 Onemocnění chrupavky, NS
M950 Získaná deformita nosu
M951 Květákovité ucho
M952 Jiná získaná deformita hlavy
M953 Získaná deformita krku
M954 Získaná deformita hrudníku a žebra
M955 Získaná deformita pánve
M958 Jiné určení získané deformity svalové a kosterní soustavy
M959 Získaná deformita svalové a kosterní soustavy, NS
M960 Pseudoartróza po spojení nebo artrodéze
M961 Postlaminektomický syndrom, nezařazený jinde
M962 Poradiační kyfóza
M963 Kyfóza po laminektomii
M964 Pooperační lordóza
M965 Poradiační skolióza
M966 Fraktura kosti následující po vložení ortoped.implantátu,kloub.protézy nebo kost.destičky
M968 Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonech
M969 Onemocnění svalové a kosterní soustavy po výkonu, NS
M990 Segmentální nebo somatická dysfunkce
M991 Subluxační komplex (vertebrální)
M992 Subluxační stenóza nervového průchodu
M993 Kostní stenóza nervového průchodu
M994 Stenóza nervového průchodu pojivovou tkání
M995 Stenóza nervového průchodu meziobratlovou ploténkou
M996 Stenóza intervertebrálních otvorů kostní a subluxační
M997 Stenóza intervertebrálních otvorů pojivovou tkání a meziobratlovou ploténkou
M998 Jiná biomechanická poškození
M999 Biomechanické poškození, NS


Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno,Masér Brno