Alternativní medicína?

SKEPSE

(pohled patologa na tzv. alternativní medicínu)

 

Patolog je již z titulu své profese, kdy může uvěřit jen tomu, na co si může "sáhnout" či co může vidět vlastníma očima či mikroskopem obezřetný, slyší-li o netradiční - alternativní metodě. Navíc, není mi známa jediná odborná publikace, která by vědeckými metodami, např. srovnáním výsledků alternativní vs. klasické medicíny objektivně demonstrovala přednosti alternativní diagnostiky či léčby.

Uznávám alternativní možnosti ovlivnění funkčních poruch, např. svalových spasmů, migrény,neuróz apod. Pokud však jde o onemocnění organická, jsem velmi skeptický. V lepším případě je zde alternativní léčba neškodná, v horším případě může vést k závažnému poškození tím, že nahrazuje léčbu lege artis.

Já sám jsem zatím neměl jedinou příležitost kladně ocenit výsledek alternativní léčby; naopak znám několik konkrétních případů, které vedou k mému odmítavému postoji :

Vyhlášenému léčiteli jsme umožnili ujasnit si anatomické poměry návštěvou pitevny. Při následné diskusi s lékaři oddělení nás onen muž přesvědčoval o svých údajných diagnostických schopnostech - pomocí kovové pružiny, ale i na dálku, např. z fotografie. Při demonstraci (objektem byl jeden lékař), diagnostikoval choroby štítné žlázy a nadledvin; na údaj, že dotyčný žádnou takovou chorobou netrpí odpověděl, že ale v budoucnu by trpět mohl. S tím se ovšem těžko polemizuje ! Ale co demonstrovanou metodu zcela zdiskreditovalo, byla odpověď na náš dotaz pozná-li, když dotyčnému některý orgán chybí, např. po operaci - " Ty máš všechno, do poslední kuličky". Dotyčný byl po úspěšné orchiektomii pro nádor ...!

A pokud jde o léčbu : U mladé diabetičky vedlo vysazení terapie inzulinem a alternativní léčba cukrovky k těžkému diabetickému komatu, které jen díky intenzivní klasické léčbě neskončilo smrtí. A další příklad - tentokrát přímo z pitevny - jiný známý léčitel alternativně léčil svou manželku a odmítl jí klasickou nemocniční léčbu - žena zemřela na plicní absces, který byl nepochybně vyléčitelný.

V jedné Ezopově bajce se vypráví o "sportovci", který se po návratu do vlasti chlubil, že na Rhodu skočil víc než kterýkoli z Rhoďanů. Jeden z posluchačů mu pravil : " Hic Rhodus, hic salta", což lze volně přeložit : " Tady ukaž co umíš ! " A já zatím marně čekám, kdy mne alternativní medicína na konkrétních, objektivně prokazatelných případech eventuelně přesvědčí o tom, že je schopna dokázat to, co tvrdí.

Doporučuji, aby každý propagátor tzv. alternativní medicíny strávil určitý čas na pracovišti patologické anatomie. Jednak by na pitevně viděl ty často deprimující nálezy, jednak by byl svědkem jak nesmírně obtížně se v některých případech dělá i bioptická diagnostika u živých pacientů, jak často váháme při interpretaci histologických nálezů.

prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.
Fingerlandův ústav patologie                                                                   
www.lfhk.cuni.cz/knourek/default.htm