Jak na bolavou páteř

 

Je to v hlavě

Pružnou osou celé kostry je páteř jako osový orgán složený z třiatřiceti obratlů. Nejenže drží kostru, ale poskytuje ochranný kryt naší centrální nervové soustavě. "Páteř je 'centrum realizace' posturální motoriky a zároveň je součástí osového orgánu, k němuž dále řadíme hlavu a pánev," pokračuje fyzioterapeut Martin Janoušek. "Osový orgán (páteř), aby dobře plnil svoji funkci, nás zajímá v tom smyslu, zda je dostatečně stabilní, fl exibilní ve všech jeho segmentech. Tím se jedině stane ideálním realizátorem posturální motoriky." Každý jednoduchý nervový impulz směřuje k mozku a z mozku - ať už vědomě nebo nevědomě, citově nebo mechanicky - a je veden víceméně vždy kolem páteře; není tedy divu, že naše držení těla a emoce spolu velice souvisejí. Psychika ovlivňuje celý svalový systém i dýchání. Kromě toho vyvolává i jakási "obranná gesta". Tyto nevědomé pohyby má na svědomí napětí či stres. Uvědomujete si, že často vytáhnete ramena vzhůru, předsunete hlavu vpřed a skousnete? "Zatnete zuby", jak se lidově říká. Brzy cítíte napětí v krku a šíji a vzápětí se dostaví nepříjemná a neústupná bolest.

"V bioenergetické teorii má tato a podobné reakce označení "svalový krunýř" a jsou interpretovány ve vztahu k Freudovu pojetí vývoje psychiky v raném dětství," uvádí doktorka Daniela Stackeová ve své práci Psychosomatika ve fyzioterapii." Nejen bioenergetika poukazuje na souvislost převahy určitých emocí a vzniku bolestí zad v konkrétním úseku páteře," pokračuje Stackeová. "Úzkost je spojována s problémy v oblasti šíje a krční páteře, příčinou je výše zmíněné obranné gesto spolu se změnou dýchání, které se v tenzi stává povrchním, mělkým, s převažujícím horním typem dýchání, při kterém se zapojují pomocné dýchací svaly v oblasti krku, šíje a ramen, dostávají se do spasmu, stávají se bolestivými a dráždivými. Prožitek deprese je spojován s bolestmi v dolních úsecích páteře. Specifickou problematiku tvoří bolesti hlavy, které souvisejí s napětím, často s již zmíněnou úzkostí, takové bolesti hlavy jsou provázeny blokádami hlavových kloubů, rovněž tak často souvisejí bolesti hlavy s prožitky potlačované agrese." "Když jsme v depresi, celé tělo jako by klesalo a bořilo se, když jsme naopak ve stresu, tělo se napíná, šíje a ramena směřují nahoru," potvrzuje fyzioterapeut Martin Janoušek. Brita Forsstrom z britské Společnosti učitelů Alexandrovy techniky podotýká, že je to tak proto, že fyzicky a emocionálně je to naše páteř, která nás nese.

Páteř je tudíž dobře vyvinutým systémem na tlumení šoků - mezi každým obratlem se ploténky chovají jako speciální podušky, které vstřebávají nárazy z kolen, beder a jiných spojů a chrání je před poraněním. Nezapomeňme na svaly; téměř všechny svaly krajiny břišní a hrudního koše se spojují v páteři - hlavní svaly, které nás podpírají, stejně jako i povrchové svaly používáme při činnosti, jako je třeba nadzvednutí."

elii.blog.cz/0612/jak-na-bolavou-pater